Այսպէս է ասում Տէրը. «Ուղիղ են այն երիտասարդի ճամփաները, որ մաքրութեամբ է ընթանում:Ականջը լսում է, աչքը՝ տեսնում. եւ երկուսն էլ Տէրն է ստեղծել:Մի՛ սիրիր չարախօսել, որպէսզի չզրկուես կեանքից. աչքերդ բա՛ց արա եւ կշտացի՛ր հացով» (Առակներ 20:11-13)

Անտունի

Սիրտըս նման է էն փլած տըներ,
Կոտրեր գերաններ, խախտեր է սըներ.
Բուն պիտի դնեն մեջ վայրի հավքեր.
Երթամ, ձի թալեմ էն ելման գետեր.
Ըլնիմ ձկներու ձագերացն կեր:
Ա´յ, տո լա´ճ տնավեր:
Սև ծով մ'եմ տեսե, սիպտակն էր բոլոր,
Ալին կըզարներ, չէր խառնի հիրոր.
Էն ո՞րն տեսե մեկ ծովն երթկավոր,
Անտունի սիրտն է պղտոր ու մոլոր:
Ա՜խ, իսկի մի՛ լնիք սըրտիկ սևավոր:
Ա՜յ, տո լա՜ճ տնավեր:

ԿՈՄԻՏԱՍ

Իզաբել ԲԱՅՐԱԿԴԱՐՅԱՆ