Այսպէս է ասում Տէրը. «Քո գործերը յանձնի՛ր Տիրոջ ձեռքը, եւ քո մտադրութիւնները պիտի կատարուեն: Ինչպիսի մեծութեան էլ հասնես, դու քեզ խոնա՛րհ պահիր եւ դու շնորհ կգտնես Տիրոջ առջեւ» (Առակներ 16:3)

Սուրբ Սիլուան Աֆոնցու աղոթքը մեզ անարգողների համար

Հոգին, եթե չաղոթի թշնամիների համար, չի կարող խաղաղություն վայելել: Աստծո
շնորհով աղոթել ուսած հոգին սիրում և կարեկցում է ամեն արարածի և մանավանդ՝
մարդու, հանուն որի խաչի վրա չարչարվեց Տերը և հոգով ցավ ապրեց բոլորիս համար:

Տերը սովորեցրեց ինձ սիրել թշնամիներին: Առանց երկնային շնորհի ի զորու չենք
սիրել թշնամիներին, սակայն Սուրբ Հոգին ուսուցանում է սիրել, այդժամ կխղճանք
անգամ խոնարհությունն ու սերն առ Աստված կորցրած դևերին:

Աղաչում եմ ձեզ, փորձե՛ք: Ով նախատում է ձեզ, կամ անարգում, կամ ինչ-որ բան
ձեզանից խլում, կամ էլ հալածում Եկեղեցին, աղոթե՛ք նրա համար Տիրոջը՝ ասելով.

«Տե՛ր, մենք բոլորս էլ Քո արարածներն ենք, ողորմի՛ր Քո ծառաներին և
ապաշխարության մղի՛ր նրանց», և այդժամ հոգումդ կզգաս շնորհի ներկայությունը:
Նախ՝ հարկադրի՛ր սիրտդ սիրել թշնամիներին, և Տերը, տեսնելով քո բարի բաղձանքը,
կօգնի քեզ ըստ ամենայնի. դու ինքդ փորձով կզգաս դա: Իսկ ով չար է խորհում ընդդեմ
թշնամիների, նրանում Աստծո սեր չկա. նա տակավին չի ճանաչել Աստծուն:

Եթե թշնամիների համար աղոթքի կանգնես, խաղաղություն կհանգրվանի քո մեջ, իսկ
երբ սիրես թշնամիներին, գիտցի՛ր, որ Աստծո շնորհը քո մեջ մեծ է, սակայն դեռ չեմ
ասում, թե կատարյալ է, այլ՝ բավարար ի փրկություն: Իսկ թե թշնամիներիդ վրա բերան
բացես, ապա դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ այն, որ քո մեջ չար հոգի է ապրում և սրտիդ մեջ
չար խորհուրդներ սերմանում, քանզի ըստ տերունական խոսքի. «Սրտից են բխում չար
կամ բարի խորհուրդները» (հմմտ. Ղուկ. 6.45):

Բարի մարդը կարծում է, թե ճշմարտությունից շեղված ամեն մարդ կործանվում է,
ուստիև խղճում է նրան: Իսկ ով Սուրբ Հոգուց թշնամիներին սիրելու խրատ չի առել,
այդպիսին, իհարկե, թշնամիների համար աղոթք չի անի: Սուրբ Հոգուց թշնամիներին
սիրելու ուսածը ողջ կյանքում ցավ է ապրում փրկություն չփնտրող մարդկանց և շատ
արտասուք թափում ժողովրդի համար, և Աստծո շնորհը նրան ախոյաններին սիրելու
կարողություն է շնորհում:

Եթե սեր չկա մեջդ, գոնե մի՛ նախատիր և մի՛ անիծի՛ր նրանց. դա էլ արդեն քիչ չէ, իսկ
թե մեկը անիծում ու հայհոյում է, նրանում, պարզ է, չար ոգի է բնակվում, և նա, եթե
չապաշխարի, մահից հետո կհայտնվի այնտեղ, ուր չար ոգիներն են հանգրվանում: Թո՛ղ
Աստված փրկի ամենայն մարդու այսպիսի չարիքից:

Հասկացե՛ք: Դա այնքան դյուրին է: Խղճալի են մարդիկ, ովքեր Աստված չեն ճանաչում
կամ էլ գործում են ի հեճուկս Նրա. սիրտը ցավ է ապրում, իսկ աչքերից արցունքներ են
հեղվում նրանց համար: Մենք հստակ տեսնում ենք թե՛ դրախտը, թե՛ տառապանքը.
մենք դա Սուրբ Հոգով ենք ճանաչել: Ահա Տիրոջ խոսքը. «Աստծո արքայությունը ներսում,
ձեր մեջ է» (Ղուկ. 12.1): Ուրեմն, տակավին այստեղից է սկիզբ առնում անանց կյանքը,
ուրեմն, հավիտենական տառապանքն էլ է այստեղից սկսվում: