Այսպէս է ասում Տէրը. «Տիրոջ օրհնութիւնն արդարների գլխին է, բայց տարաժամ սուգը պիտի փակի ամբարիշտների բերանը» (Առակներ 10:6)

Սիմեոն Նոր Աստվածաբանի աղոթքը

Տե՛ր Աստված, մի՛ թողնիր իմ ուժերից վեր գայթակղություն, վիշտ, կամ
հիվանդություն ինձ մերձենան, այլ զերծ պահի՛ր ինձ դրանցից, կամ էլ դրանք
գոհությամբ տանելու զորությամբ օժտի՛ր ինձ: