Այսպէս է ասում Տէրը. «Քո գործերը յանձնի՛ր Տիրոջ ձեռքը, եւ քո մտադրութիւնները պիտի կատարուեն: Ինչպիսի մեծութեան էլ հասնես, դու քեզ խոնա՛րհ պահիր եւ դու շնորհ կգտնես Տիրոջ առջեւ» (Առակներ 16:3)

Աղոթք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին վիրահատությունից առաջ

Տե՛ր Ամենակալ, Սուրբ Թագավո՛ր, որ պատժում ես, բայց չես մեռցնում, ընկնողին
բռնում ես և տապալվածին ոտքի կանգնեցնում, մարմնավոր մարդու վշտերը ամոքում,
աղերսում ենք Քեզ՝ մեր Աստծուն, Քո ողորմությամբ այցելի՛ր հիվանդ ծառայիդ (անունը),
ների՛ր նրա կամա և ակամա գործած ամենայն մեղք:
Ո՛վ, Տե՛ր, Քո ապաքինող զորությունն ի վերուստ՝ երկնքից առաքի՛ր՝ Քո ծառա բժիշկի
միտքն ու ձեռքը հաստատուն պահելու, որ բարեհաջող ի կատար ածի վիրահատությունը՝
ի կատարյալ բժշկություն Քո հիվանդ ծառայի (անունը), և ամենայն թշնամական
հարձակում հեռու վանվի նրանից: Հիվանդության մահճից վեր հանի՛ր նրան, և հոգով ու
մարմնով առողջ Քո Եկեղեցուն դարձրու՛՝ բարի գործեր ու Քո կամքը կատարող. ամեն:

Սույն աղոթքը հայտնի է նաև Բժշկության աղոթք անվամբ և երկրորդ պարբերությունում ունի հետևյալ
փոփոխությունը. Ո՛վ Տեր, Քո ապաքինող զորությունն ի վերուստ՝ երկնքից առաքի՛ր, հպվի՛ր նրա
մարմնին, ջերմը վանի՛ր, դադարեցրու՛ տառապանքները և բժշկի՛ր ամենայն ծածուկ տկարություն ու Քո
ծառայի (անունը) բժիշկը դարձի՛ր, վեր հանի՛ր նրան հիվանդության ու տառապանքի մահճից ողջ-առողջ և
Քո Եկեղեցուն դարձրո՛ւ՝ բարի գործեր ու Քո կամքը կատարող: Զի մեզ ողորմելու և փրկելու իշխանություն
ունես, Աստվա՛ծ մեր, և Քեզ ենք վերառաքում փառքը՝ Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և
հավիտյանս հավիտենից: