Այսպէս է ասում Տէրը. Որդեա՛կ, պահի՛ր իմ խօսքերը եւ օր ու գիշեր դրանց մասի՛ն մտածիր իբրեւ հարազատ որդի եւ ազնիւ ժառանգ, իսկ նա, ով չի նորոգում եւ բարձրացնում նախնիների առաքինութիւնը, նա ամօթ եւ նախատինք է իր պապերի համար եւ մի նոր անէծք: ՍԻՐԱՔ ; 20 ,28

Յօգնութի՛ւն մեզ ժամանեա

Յօգնութի՛ւն մեզ ժամանեա, կարո՛ղ Տէր. առաքեա՛ ի բարձանց Քո զխաղաղութիւնդ եւ պահեա՛ զՔո յուսացեալս. ալէլուիա: Ապաւէ՛ն մեր եւ Փրկի՛չ, հզօ՛ր Թագաւոր, զնշան յաղթութեան խաչի Քո առաքեա՛ առ մեզ եւ պահեա՛ զՔո յուսացեալս. ալէլուիա: Վերերգեմք Քեզ ի բարձունս ընդ անմարմնոց բազմութիւնսն. զաղաչանս մեր զերեկոյիս ընկա՛լ Քո բարերարութեամբդ եւ պահեա՛ զՔո յուսացեալս. ալէլուիա:

(Հմբ. ապաշխարութեան բկ.)

Կատարող՝ Հովհաննես սարկավագ Ներսեսյան:

ԹեմTV/TemTV յութուբյան ալիք