Այսպէս է ասում Տէրը. «Տիրոջ օրհնութիւնն արդարների գլխին է, բայց տարաժամ սուգը պիտի փակի ամբարիշտների բերանը» (Առակներ 10:6)

Յօգնութի՛ւն մեզ ժամանեա

Յօգնութի՛ւն մեզ ժամանեա, կարո՛ղ Տէր. առաքեա՛ ի բարձանց Քո զխաղաղութիւնդ եւ պահեա՛ զՔո յուսացեալս. ալէլուիա: Ապաւէ՛ն մեր եւ Փրկի՛չ, հզօ՛ր Թագաւոր, զնշան յաղթութեան խաչի Քո առաքեա՛ առ մեզ եւ պահեա՛ զՔո յուսացեալս. ալէլուիա: Վերերգեմք Քեզ ի բարձունս ընդ անմարմնոց բազմութիւնսն. զաղաչանս մեր զերեկոյիս ընկա՛լ Քո բարերարութեամբդ եւ պահեա՛ զՔո յուսացեալս. ալէլուիա:

(Հմբ. ապաշխարութեան բկ.)

Կատարող՝ Հովհաննես սարկավագ Ներսեսյան:

ԹեմTV/TemTV յութուբյան ալիք