Այսպէս է ասում Տէրը. Որդեա՛կ, պահի՛ր իմ խօսքերը եւ օր ու գիշեր դրանց մասի՛ն մտածիր իբրեւ հարազատ որդի եւ ազնիւ ժառանգ, իսկ նա, ով չի նորոգում եւ բարձրացնում նախնիների առաքինութիւնը, նա ամօթ եւ նախատինք է իր պապերի համար եւ մի նոր անէծք: ՍԻՐԱՔ ; 20 ,28

Այրի կնոջ աղոթքը պաշտպանության, օգնության, ինչպես նաև՝ նեղիչների [սրտերի] լուսավորության ու մեղմացման համար

(կազմված սրբուհի առաքելապատիվ մեծն իշխանուհի Օլգայի ձեռամբ)

Ո՛վ ամենողորմ Տեր Աստված իմ Հիսուս Քրիստոս, հոգիս հարել է Քեզ, և Քո աջն ինձ
ընդունել է, խոնարհեցրո՛ւ ունկն Քո դեպ ինձ և լսի՛ր աղոթքն իմ: Ցույց տո՛ւր ինձ այն
ճանապարհը, որով ընթանալը հաճո կլինի Քեզ, քանզի ծարավ եմ փրկության աղբյուրի:
Իմ օգնականը եղի՛ր և մի՛ թողնիր ինձ, Աստվա՛ծ Փրկիչ իմ, զի հայրս ու մայրս
թողեցին ինձ, ամուսնուցս էլ զրկվեցի, իսկ նրանից ծնված միամորիկ որդիս էլ
անհնազանդ ու անհավատ է, ինչպես որ մարդիկ են անհավատ:
Դու, Տե՛ր, միայն ինձ հավատի ապավինությանը կանչեցիր: Իսկ ես, Տե՛ր, Քո
գթասրտությանն ապավինելով և հույսս Քո ծով ողորմությունների վրա դնելով՝ դիմում եմ
Քեզ՝ աղերսելով՝ Ուսուցանի՛ր ինձ Քո կամքը կատարել և փրկի՛ր ինձ այս կամակոր
սերնդից, անհավատ ամբոխից:
Թեպետև խոտորված են Քո շնորհից, բայց Դու, Տե՛ր, հանուն Քո մարդասիրության, մի՛
անտեսիր նրանց ու Քո ճանաչողությանը դարձրո՛ւ:
Ինչպես որ ինձ՝ վաղուց օտարացածիս, Քո ժառանգությանը հավելեցիր, այդպես էլ,
Տե՛ր, անհավատության ախտով բռնված այս մարդկանց ապաքինի՛ր ճշմարիտ
հավատքով և առ Քեզ դարձնելով, որպեսզի արդեն Քեզանով լուսավորյալների հետ
փառավորեն Քո ամենասուրբ անունը՝ Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն, սերնդե-սերունդ և
հավիտյանս հավիտենից:

Իշխանուհի Օլգա (+ 969) - Կիևյան իշխան Իգորի կինը, 988թ. Ռուսաստանում քրիստոնեությունը
պետական կրոն հռչակած սուրբ առաքելապատիվ իշխան Վլադիմիրի Ա-ի (+ 1015) տատը, նրան դարձի
բերողն ու հոգևոր դաստիարակը: