Այսպէս է ասում Տէրը. «Տիրոջ օրհնութիւնն արդարների գլխին է, բայց տարաժամ սուգը պիտի փակի ամբարիշտների բերանը» (Առակներ 10:6)

Մտցեն աղօթք իմ

Մտցեն աղօթք իմ, Տէ՛ր, ի տաճար սուրբ Քո, եւ առաքեա՛ ի մեզ, Տէ՛ր, զօգնութիւն ի լեռնէ սրբոյ Քումմէ: Հովանասցի աջ Քո, Տէ՛ր, ի վերայ ստեղծուածոց Քոց, եւ առաքեա՛ ի մեզ, Տէ՛ր, զօգնութիւն ի լեռնէ սրբոյ Քումմէ: Զերեկոյի աղօթս մեր ընկա՛լ, Տէ՛ր, բարեխօսութեամբ ծնողի Քո եւ առաքեա՛ ի մեզ, Տէ՛ր, զօգնութիւն ի լեռնէ սրբոյ Քումմէ:

(Հմբ. ապաշխարութեան դկ.)

Կատարող՝ Հովհաննես սարկավագ Ներսեսյան:

ԹեմTV/TemTV յութուբյան ալիք