Այսպէս է ասում Տէրը. «Արդարը պիտի խոյս տայ որսացողներից, իսկ նրա փոխարէն ամբարիշտը պիտի մատնուի կորստի» (Առակներ 11:8)

Մտցեն աղօթք իմ

Մտցեն աղօթք իմ, Տէ՛ր, ի տաճար սուրբ Քո, եւ առաքեա՛ ի մեզ, Տէ՛ր, զօգնութիւն ի լեռնէ սրբոյ Քումմէ: Հովանասցի աջ Քո, Տէ՛ր, ի վերայ ստեղծուածոց Քոց, եւ առաքեա՛ ի մեզ, Տէ՛ր, զօգնութիւն ի լեռնէ սրբոյ Քումմէ: Զերեկոյի աղօթս մեր ընկա՛լ, Տէ՛ր, բարեխօսութեամբ ծնողի Քո եւ առաքեա՛ ի մեզ, Տէ՛ր, զօգնութիւն ի լեռնէ սրբոյ Քումմէ:

(Հմբ. ապաշխարութեան դկ.)

Կատարող՝ Հովհաննես սարկավագ Ներսեսյան:

ԹեմTV/TemTV յութուբյան ալիք