Այսպէս է ասում Տէրը. Որդեա՛կ, պահի՛ր իմ խօսքերը եւ օր ու գիշեր դրանց մասի՛ն մտածիր իբրեւ հարազատ որդի եւ ազնիւ ժառանգ, իսկ նա, ով չի նորոգում եւ բարձրացնում նախնիների առաքինութիւնը, նա ամօթ եւ նախատինք է իր պապերի համար եւ մի նոր անէծք: ՍԻՐԱՔ ; 20 ,28

Կիրիկ ճգնավորի աղոթքը

 

Հենց որ քո մեջ մտքի, խոսքի և խորհուրդի մեղք նկատես (խղճմտանքի վկայությամբ
կամ Աստծո օրենքի լույսի ներքո), կամ էլ ինչ-որ մեղսալից կիրք ու սովորություն, որ
պատերազմում է քո դեմ ամենայն ժամ ու ամենայն տեղ, անհապաղ ապաշավի՛ր 

Աստծո առաջ (թեկուզ մտովի):

Տե՛ր, ների՛ր և օգնի՛ր:

(Այսինքն՝ ների՛ր, որ ես վիրավորել եմ Քեզ, և օգնի՛ր, որ այլևս չվիրավորեմ Քո
մեծափառությունը):

Սույն երեք բառերը՝ Տե՛ր, ների՛ր և օգնի՛ր, հարկ է արտասանել դանդաղ և մի քանի
անգամ, կամ էլ, ավելի ճիշտ, մինչև հոգոց  հանելը. այս հեծեծանքը մեզ այդ մեղքը
ներող Սուրբ Հոգու շնորհի պարուրման նշանակն է:

Երբ իրիկնանում է օրը, և գիշերը մոտենում, քնելուց առաջ հարկ է խորհել, թե՝ ինչպես
է օրն անցել:

Հիշի՛ր՝ որտե՞ղ ես եղել, ի՞նչ տեսել, ի՞նչ ասել և թե ի՞նչ հոռի բաներ արել ընդդեմ
Աստծո, մերձավորի ու սեփական խղճմտանքի: Եթե որևէ մեղսալից բան նկատես,
այդժամ ապաշխարի՛ր Աստծո առաջ ողջ օրվա համար, իսկ թե չնկատես և ոչինչ չհիշես,
ապա դա չի նշանակում, որ ոչինչ չի պատահել, այլ մտացրությամբ պայմանավորված
մոռացության արդյունքն է:

Այդ ժամանակ պետք է ապաշխարել Աստծո առաջ նաև Նրան մոռանալու համար և
ասել.

Տե՛ր, մոռացա ես Քեզ, վա՜յ ինձ: Չմոռանա՛ս ինձ, Տե՛ր, Քեզ մոռացողիս:

Ընդ որում, այս բառերը հարկ է արտասանել (թեկուզ մտքում) մի քանի անգամ
երկարուձիգ ձայնաստիճանով՝ տոնով, քանզի հենց այսպիսի ձայնաստիճանի, այլ ոչ թե
արագախոսության դեպքում է սիրտը բեկվում ու խոնարհվում: Հենց այդ ժամանակ էլ
հոգոց է առաջանում՝ իբրև մեր մեջ հանգչող Սուրբ Հոգու շնորհի նշանակ, առանց Ում
մարդը ինքնին ոչինչ է…

Աստծո առաջ ապաշխարելու երեկոյան այս փորձը կհասցնի մինչև միջօրե, ապա
նույնիսկ չնչին մեղանչումներդ կնկատես հանցագործության վայրում:

Ապաշավել- Ապաշխարել, զղջալ, հետ կանգնել վատ՝ չար գործերից, փոշմանել, ցավել:
Հոգոց - Խոր շնչառություն և արտաշնչում՝ որպես վշտի, տառապանքի արտահայտություն, հառաչանք, հեծեծանք: