Այսպէս է ասում Տէրը. «Քո գործերը յանձնի՛ր Տիրոջ ձեռքը, եւ քո մտադրութիւնները պիտի կատարուեն: Ինչպիսի մեծութեան էլ հասնես, դու քեզ խոնա՛րհ պահիր եւ դու շնորհ կգտնես Տիրոջ առջեւ» (Առակներ 16:3)

Փարատեա յանձանց մերոց զաղջամղջին եւ զխաւարային խորհուրդս

Շնորհատու բարեաց՝ ամենայնի առատ անմահ Տէր, աղաչեմք զքեզ, փարատեա յանձանց մերոց զաղջամղջին եւ զխաւարային խորհուրդս։ Ի պատրանաց բանսարկուին պահեա զմեզ. եւ շնորհեա մեզ հաւատով ապաւինիլ յամենասուրբ Երրորդութիւնդ, ի Հայր եւ յՈրդի եւ ի Սուրբ Հոգիդ. այժմ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն։