Այսպէս է ասում Տէրը. «Արդ, արթո՛ւն կացէք, որովհետեւ չգիտէք, թէ տանտէրը երբ կգայ՝ երեկոյեա՞ն, թէ՞ կէսգիշերին, աքլորականչի՞ն, թէ՞ առաւօտեան դէմ: Գուցէ, յանկարծակի գալով, ձեզ քնի մէջ գտնի: Բայց ինչ որ ձեզ եմ ասում, ամէնքին եմ ասում. արթո՛ւն կացէք» (Մարկոսի 13:35-37)

Փարատեա յանձանց մերոց զաղջամղջին եւ զխաւարային խորհուրդս

Շնորհատու բարեաց՝ ամենայնի առատ անմահ Տէր, աղաչեմք զքեզ, փարատեա յանձանց մերոց զաղջամղջին եւ զխաւարային խորհուրդս։ Ի պատրանաց բանսարկուին պահեա զմեզ. եւ շնորհեա մեզ հաւատով ապաւինիլ յամենասուրբ Երրորդութիւնդ, ի Հայր եւ յՈրդի եւ ի Սուրբ Հոգիդ. այժմ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն։