Այսպէս է ասում Տէրը. «Արդարեւ, ով անարգում է իմաստութիւնն ու խրատը, թշուառական է. ունայն է նրա յոյսը, անօգուտ է նրանց վաստակը, եւ պիտանի չեն նրանց գործերը: Նրանց կանայք անմիտ են, նրանց երեխաները՝ չարաբարոյ, եւ անիծուած են նրանց ծնունդները» (Իմաստ. Սողոմոնի 3:11-12)

Ուրախ լեր, Սուրբ Եկեղեցի

Ուրախ լեր, սուրբ Եկեղեցի,
քանզի Քրիստոս արքայն երկնից
այսօր պսակեաց զքեզ խաչիւն իւրով.
եւ զարդարեաց զամուրս քո
սքանչելի փառօքն իւրովք:

Խնդա յոյժ դուստր Սիովնի.
քանզի երկիրս երկինք եղեն
այսօր վերստին քո նորոգմամբ,
եւ թագաւորն երկնաւոր
հաճեցաւ բնակիլ ի քեզ:

*Այս շարականը գրել է Սահակ Ձորափորեցի Հայոց Կաթողիկոսը, 7-րդ դարում: Այն երգւում է Սուրբ Էջմիածնի տօների ժամանակ, ինչպէս նաեւ Սուրբ Պսակի Խորհրդի ընթացքում:

Երգում է Մարի Պոզապալյանը