Այսպէս է ասում Տէրը. «Քո գործերը յանձնի՛ր Տիրոջ ձեռքը, եւ քո մտադրութիւնները պիտի կատարուեն: Ինչպիսի մեծութեան էլ հասնես, դու քեզ խոնա՛րհ պահիր եւ դու շնորհ կգտնես Տիրոջ առջեւ» (Առակներ 16:3)

Ուրախ լեր, Սուրբ Եկեղեցի

Ուրախ լեր, սուրբ Եկեղեցի,
քանզի Քրիստոս արքայն երկնից
այսօր պսակեաց զքեզ խաչիւն իւրով.
եւ զարդարեաց զամուրս քո
սքանչելի փառօքն իւրովք:

Խնդա յոյժ դուստր Սիովնի.
քանզի երկիրս երկինք եղեն
այսօր վերստին քո նորոգմամբ,
եւ թագաւորն երկնաւոր
հաճեցաւ բնակիլ ի քեզ:

*Այս շարականը գրել է Սահակ Ձորափորեցի Հայոց Կաթողիկոսը, 7-րդ դարում: Այն երգւում է Սուրբ Էջմիածնի տօների ժամանակ, ինչպէս նաեւ Սուրբ Պսակի Խորհրդի ընթացքում:

Երգում է Մարի Պոզապալյանը