Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով որ մարդկանց առաջ խոստովանի ինձ, մարդու Որդին էլ նրան կխոստովանի Աստծոյ հրեշտակների առաջ: Իսկ ով որ մարդկանց առաջ ինձ ուրանայ, Աստծոյ հրեշտակների առաջ պիտի ուրացուի» (Ղուկասի 12:8)

Անծանոթ Երևան

Այս հաղորդումը սկսվում է Ստալինի արձանից, որ իշխում էր ամբողջ Երևանի վրա, շարունակվում է նրա պատվանդանը հանդիսացող թանգարանով և վերջանում է Մայր-հայրենիքի խորհրդանիշ հանդիսացող արձանով ու շատ ռոմանտիկ պատմությամբ, որն ըստ էության, Պիգմալիոնի միֆի ժամանակակից մի տարբերակ է:

Հաղորդման հեղինակ Մարկ Գրիգորյան։