Այսպէս է ասում Տէրը. «Ուստի այսպես աղոթեք.«Հա՛յր մեր, որ երկնքում ես, թող սրբացվի քո անունը»»։ (Մատթեոս 6:9)

Այսօր հրեշտակաց դասքն

Ասյօր հրեշտակաց դասքն ի յերկնից ուրախանան ի վերայ ճգնութեան սրբոց:
Ասյօր ճգնազգեաց սրբոց դասքն ի յերկրի պսակեցան երկնային աստուածեղէն փառօքն:
Այսօր անմարմնոց զինուորութիւնքն մեծապէս տօնեն, քանզի երկրաւոր զինաւորաց բազմութիւնքն ընծայեցան ի խորան սրբութեան երկնից:

Սրբոց Մարտիրոսաց կանոնի ԳԿ ձայնեղանակի Տեր Հերկնից շարականն է:

Կատարում է Հովեր երգչախումը:

Երգվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ: