Այսպէս է ասում Տէրը. «Սերը համբերատար է ու բարի։ Սերը նախանձոտ չէ, այն չի պարծենում, չի հպարտանում» (Կորնթացիներ 13:4)

Այսօր հրեշտակաց դասքն

Ասյօր հրեշտակաց դասքն ի յերկնից ուրախանան ի վերայ ճգնութեան սրբոց:
Ասյօր ճգնազգեաց սրբոց դասքն ի յերկրի պսակեցան երկնային աստուածեղէն փառօքն:
Այսօր անմարմնոց զինուորութիւնքն մեծապէս տօնեն, քանզի երկրաւոր զինաւորաց բազմութիւնքն ընծայեցան ի խորան սրբութեան երկնից:

Սրբոց Մարտիրոսաց կանոնի ԳԿ ձայնեղանակի Տեր Հերկնից շարականն է:

Կատարում է Հովեր երգչախումը:

Երգվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ: