Այսպէս է ասում Տէրը. «Արթո՛ւն եղէք, հսկեցէ՛ք, քանի որ ձեր ոսոխը՝ սատանան, մռնչում է առիւծի պէս, շրջում եւ փնտրում է, թէ ում կուլ տայ» (Պետրոս 5:8)

«Նարեկացիի աղոթք երգերուն մեջ կը հնչե նոր դարերուն կարոտը»․ Լևոն Շանթ

Հազարամյակ մը մեզմե առաջ:

Շատ գրավիչ է դրամայի ազգային երանգը, որ հին ազգասիրական ողբերգություններից հետո շատ վաղուց էր, ինչ լրջորեն բեմ չէ դուրս եկած, գրվածքի պատմական հիմունքը, նրա գործողության վայրը Սևանը իր լճով, հայ իշխանն ու իշխանուհին, գրաբար հատվածները սաղմոսներից՝ այս ամենը մեզ հիշեցնում են մի հարազատ անցյալ և շարժում են մեր սրտի զգայուն լարերը:

Եվրոպական վերածնության դարերեն դարեր առաջ գրված մեր Նարեկացիի աղոթք երգերուն մեջ կը հնչե նոր դարերուն կարոտը, նոր դարերու նախերգանքը եղող վերածնության ձայնն ու ոգին: Եվ ասիկա մեր հայ հոգիի խորության և ստեղծագործ ուժերի տեսակետեն շատ բարձր վկայական մըն է: