Այսպէս է ասում Տէրը. «Ով որ մարդկանց առաջ խոստովանի ինձ, մարդու Որդին էլ նրան կխոստովանի Աստծոյ հրեշտակների առաջ: Իսկ ով որ մարդկանց առաջ ինձ ուրանայ, Աստծոյ հրեշտակների առաջ պիտի ուրացուի» (Ղուկասի 12:8)

Բաղդասար Դպիր

1. Այր կատարեալ եւ թըշնամւոյն բարի կամի,
Եւ ոչ թէ սոսկ իւր սիրական բարեկամի։

2. Թէ զըղջանաս ի մեղաց,
Ոչ հեռանաս ի շնորհաց։

3. Որոյ ձեռքն ի յողորմութիւն առատացան,
Հընձէ նա զայն որպէս մըշակ աոատացան։

4. Որ ըզխըրատ ծերոց գիտնոց անարգէ,
Նա քան զամէն անարգելիս անարգ է։

5. Պորփիւրոս բընախօս է Փիւնիկեցի,
Աշակերտ Հըմտագոյն Պըղատինոսի։

6. Եթէ ըզձանաս լինել տրամաբան,
Լե՛ր միշտ հետեւող գիտնոցըն վարժման։

7. Իմաստութիւն շինեաց իւր տուն,
Կանգնեաց ի նմա եօթ ընտիր սիւն։

8. Իմաստութեա՛ն տուր ըզսիրտ քո,
Բայց հանճարո՛վ միշտ փայլեցոյ։

9. Ո՛վ դու մանուկ, թէ զայս արհեստ ուսանիս,
Եկեղեցւոց իբր ըզծաղիկ բուսանիս։

10. Ըզխոնարհութիւնս բայց թէ լաւ ճանաչես,
Ի հանդիսի քերթողացըն չամաչես։